• VTC Home
 • Eng
 • print Font Size - Medium Font Size - Large
 • 聯絡 IVE
 •  search
 • IVE簡介
 • 學科及課程
 • 學士學位銜接課程
 • 入學申請
 • 分校及設施
 • 學生
 • 校友
 • 黃克競

  學院設施

  學院設備完善,除一般的教室和演講室外,更備有多個設備先進的工場及實習室,模擬真實工作環境,為各學科同學提供相應的實務培訓。

  零售體驗廊


  旅遊及航空訓練中心


  品酒工房


  訓練餐廳


  物聯網技術中心


  高壓電培訓中心


  智能電網運行中心


  語文自學中心